รูปทรงเพชร ต่างๆที่นำมาทำแหวนเพชร

  • chocotallerdelsol
  • January 4, 2017
  •                          เมื่อจะเลือกซื้อเพชรในแต่ล่ะที ราคาไม่ได้ถูกแสนถูก ราคานี่ก็ถือว่าแพงได้ที่  รูปทรง ของเพชรก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณาในการเลือกรูปทรงของเพชร  ซึ่งแต่ล่ะรูปแบบของเพชรนั้น จะมีผลกระทบในลักษณะของการเจียระไนเพชร