การทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก

  • chocotallerdelsol
  • September 6, 2017
  • 1. ปลอกเหล็กชั่วคราว เมื่อทำการตั้งสามขา เข้าตรงตามตำแหน่งแล้ว ให้ใช้ลูกตุ้มและตัวตัก เจาะนำเป็นรูแล้วทำการตอกปลอกเหล็ก ที่มีความยาวประมาณ 120 -140 ซม. ลงดินต่อกันด้วยเกลียวจนกระทั่งถึงชั้นดินแข็งปานกลางซึ่งพอที่จะป้องกันชั้นดินอ่อนพังทลายลงมา ในขณะลงปลอกจะทำการวัดค่าความเบี่ยงเบนแนวราบ และแนวดิ่งโดยค่าความเบี่ยงเบนที่อนุญาตให้คือ ความเบี่ยงเบนแนวราบ  5 ซ.ม. สำหรับเข็มเดี่ยว ความเบี่ยงเบนแนวราบ  7 ซ.ม. สำหรับเข็มกลุ่ม ความเบี่ยงเบนแนวดิ่ง   1 : 100  โดยรวม แล้วดำเนินขั้นตอนต่อไป 2. การขุดดินด้วยกระเช้าเก็บดิน ให้ใช้กระเช้าเก็บดิน ชนิดที่มีลิ้นเปิดปิด และชนิดที่ไม่มีลิ้นขุดเจาะดินจนได้ระดับความลึก ตามการออกแบบที่ออกแบบไว้ 3.เติมสารละลายเบนโทไนท์ โดยส่วนใหญ่จะใส่เหล็กที่มีค่าประมาณ 0.35 % – 1.00 % ของพื้นที่หน้าตัดเสาเข็มเจาะ ส่วนทาบต่อเป็น 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก โดยการทาบต่อนั้นจะมัดด้วยลวด (ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.) โดยระยะห่างไม่เกิน 20 ซม. และยกเหล็กให้พ้นจากก้นหลุม อย่างน้อย 50 ซม.ใส่สารละลายเบนโทไนท์ […]