การทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก

 • chocotallerdelsol
 • September 6, 2017
 • 1. ปลอกเหล็กชั่วคราว

  เมื่อทำการตั้งสามขา เข้าตรงตามตำแหน่งแล้ว ให้ใช้ลูกตุ้มและตัวตัก เจาะนำเป็นรูแล้วทำการตอกปลอกเหล็ก ที่มีความยาวประมาณ 120 -140 ซม. ลงดินต่อกันด้วยเกลียวจนกระทั่งถึงชั้นดินแข็งปานกลางซึ่งพอที่จะป้องกันชั้นดินอ่อนพังทลายลงมา

  ในขณะลงปลอกจะทำการวัดค่าความเบี่ยงเบนแนวราบ และแนวดิ่งโดยค่าความเบี่ยงเบนที่อนุญาตให้คือ

  • ความเบี่ยงเบนแนวราบ  5 ซ.ม. สำหรับเข็มเดี่ยว
  • ความเบี่ยงเบนแนวราบ  7 ซ.ม. สำหรับเข็มกลุ่ม
  • ความเบี่ยงเบนแนวดิ่ง   1 : 100  โดยรวม แล้วดำเนินขั้นตอนต่อไป

  2. การขุดดินด้วยกระเช้าเก็บดิน

  ให้ใช้กระเช้าเก็บดิน ชนิดที่มีลิ้นเปิดปิด และชนิดที่ไม่มีลิ้นขุดเจาะดินจนได้ระดับความลึก ตามการออกแบบที่ออกแบบไว้

  3.เติมสารละลายเบนโทไนท์

  โดยส่วนใหญ่จะใส่เหล็กที่มีค่าประมาณ 0.35 % – 1.00 % ของพื้นที่หน้าตัดเสาเข็มเจาะ ส่วนทาบต่อเป็น 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก โดยการทาบต่อนั้นจะมัดด้วยลวด (ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.) โดยระยะห่างไม่เกิน 20 ซม. และยกเหล็กให้พ้นจากก้นหลุม อย่างน้อย 50 ซม.ใส่สารละลายเบนโทไนท์ ลงไปในหลุมเจาะ ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน โดยสารละลายเบนโทไนท์ให้มีคุณสมบัติดังนี้

  • Density มีค่า 1.02 – 1.04gm./ml.
  • Viscosity มีค่า 30 – 90sec.
  • Ph value มีค่า > 7

    

  4.ลงเหล็กเสริมขนาดและความยาวตามที่กำหนด

  โดยส่วนมากจะใส่เหล็กที่มีค่าประมาณ 0.35 % – 1.00 % ของพื้นที่หน้าตัดเสาเข็มเจาะ ส่วนทาบต่อเป็น 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก โดยการทาบต่อนั้นจะมัดด้วยลวด (ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.) โดยให้มีระยะห่างไม่เกิน 20 ซม. และยกเหล็กให้พ้นจากก้นหลุม อย่างน้อย 50 ซม. แล้วดำเนินขั้นตอนต่อไป

  5.การเทคอนกรีต

  ก่อนการเทคอนกรีตให้ทำการใส่เม็ดโฟมลงไปก่อน เพื่อให้ทราบว่าคอนกรีต กับสารละลายเบโทไนท์แยกกันจะทำให้ทำงานสะดวกขึ้น เสร็จแล้วเทปูน ลงในกรวยเทปูน พร้อมทั้งคอยตัดท่อลำเลียง เพื่อให้คอนกรีตไหลลงแบบต่อเนื่อง  ส่วนค่า Slump นั้น อยู่ระหว่าง 15-20 ซม. แล้วแต่การออกแบบและน้ำยาผสมคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละบริษัท

  6.การถอนปลอกเหล็กด้วยรอกพ่วง

  การเทคอนกรีตนั้นควรเทให้สูงกว่าปลายปลอกเหล็ก 3-5 เมตร เพื่อป้องกันการยุบตัวของคอนกรีต โดยสลับการถอนปลอกเหล็กจนหมด และควรเทคอนกรีตเพื่อการสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ในส่วนที่มีสิ่งสกปรกออกอย่างน้อยประมาณ 1 เท่าของเส้นผ่านศูนย์ เมื่อเสร็จแล้วดำเนินขั้นตอนต่อไป

  7.เสร็จสิ้นขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม

  เมื่อเสร็จสิ้นการเจาะเข็มแล้ว เข็มต้นต่อไปจะต้องอยู่ห่างจากเข็มที่เจาะเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 6 เท่าของ  เส้นผ่าศูนย์กลางและต้องมีเวลาให้คอนกรีตเซ็ทตัวไม่ต่ำกว่า 24 ชม. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเจาะเสาเข็มแบบเปียก

  pithoonboredpile.com/knowledgpile