วิธีเลือกประกันภัยรถยนต์ ให้เหมาะกับเรา

 • chocotallerdelsol
 • May 26, 2016
 • ประกันรถยนต์ คือ สิ่งที่คุ้มครองเราและคู่กรณี ที่นอกเหนือการคุ้มครองของกฏหมายของ พ.ร.บ. รถยน์ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) ทำให้เราไม่ต้องจ่ายเงินเมื่อเกิดประสบอุบัติเหตทางรถยนต์ วิธีการเลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะกับเรามีดังนี้

  ประกันชั้น1 ( ไม่ต้องมีคู่กรณี )
  คุ้มครองตัวรถของผู้ทำประกันรถยนต์, คุ้มครองรถหาย, คุ้มครองรถไฟไหม้, คุ้มครองจากภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม
  * เงื่อนไขที่สามารถทำประกันรถยนต์ได้ รถต้องอยู่ในสภาพดี มีอายุรถไม่เกิน 7 ปี

  ประกัน 2+  ( ต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น )
  คุ้มครองตัวรถของผู้ทำประกันรถยนต์, คุ้มครองรถหาย, คุ้มครองรถไฟไหม้

  ประกัน 3+
  คุ้มครองตัวรถของผู้ทำประกันรถยนต์

  ประกันชั้น3
  คุ้มครองตัวรถของคุ่กรณีเท่านั้น