ป้ายจราจรสำหรับมือใหม่

 • chocotallerdelsol
 • January 5, 2017
 • เวลาขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆ ส่วนมากเราจะเจอป้ายจราจรที่แปลกตาไป ทำให้มือใหม่หลายคนที่ไม่คุ้นชิ้นกับถนน เขตก่อสร้างของถนนแปลกๆไป อาจจะทำให้งงได้ว่าป้ายทั้งหมดทั้งมวนเหล่านี้มันมีความหมายความว่าอะไร ซึ่งความไม่รู้นั้นเองที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือทำให้จราจรติดขัดได้

  • “ผิวทางร่วน” มีความหมายว่า ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงทำให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตราย ที่เกิดจากวัสดุผิวทางถนน
  • “ทางร่วม” มีความหมายว่า ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้ายหรือทางขวาตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และขับรถด้วยความระมัดระวัง
  • “สำรวจทาง” มีความหมายว่า ทางข้างหน้ามีเจ้าหน้าที่กำลังทำการสำรวจทางอยู่บนผิวจราจรหรือบริเวณใกล้กับผิวจราจรในเขตนั้นๆ
  • “ห้ามจอดรถ” มีความหมายว่า ไม่ให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแถวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือส่งสิ่งของ ซึ่งต้องทำโดยไม่ช้า
  • “ห้ามหยุดรถ”มีความหมายว่า ห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
  • “ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา” มีความหมายว่า ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของป้าย