เดินทางยังไงให้อุ่นใจ

  • chocotallerdelsol
  • May 26, 2016
  • เมื่อพูดถึงการเดินทางการท่องเที่ยว เชื่อว่าใครหลายๆคนคงมีแพลนไว้แล้วแน่นอนแต่ถ้าระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวของเราเกิดปัญหาจาก อุบัติเหตุต่างๆ การถูกยกเลิกทัวร์ การถูกยกเลิกสายการบิน แล้วเราจะเที่ยวอย่างไรให้สบายใจและอุ่นใจ

    เพียงคุณทำ ประกันภัยการเดินทาง ก่อนที่คุณจะเดินทางไปท่องเที่ยวแค่นี้ไม่ว่าจะปัญหาอะไรเล็กน้อยแค่ไหนก็สบายใจได้ ด้วยว่าประกันการเดินทางครอบคุมทั่วโลก ไม่ว่าจะถูกยกเลิกสายการบินจากภัยต่างๆ เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวกับผู้ที่ทำประกันจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือต้องย้ายสถานพยาบาล กระเป๋าหาย ทางประกันที่เราได้ทำไว้จะคุ้มครองทั้งหมดตามสัญญาที่เราได้ทำกับประกันไว้

    ประกันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันคือ ประกันภัยจากการเดินทางแบบรายครั้ง และ ประกันภัยจากการเดินทางแบบรายปี แน่นอนว่าจะเลือกแบบไหนก็ดูตามความเหมาะสมว่าเราเดินทางบ่อยแค่ไหน สมมุติปีนึงเดินทางเพียง 1-2 ครั้ง หรือ อาจจะต้องเดินทางกะทันหัน จะเลือกทำประกันภัยแบบรายครั้งก็ดี จะเลือกทำประกันภัยเป็นรายปีเผื่อไว้ก็คุ้ม

    แต่ทั้งนี้ประกันส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครอง อาการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนที่จะทำ ประกันภัยการเดินทาง ก่อนจะซื้อประภัยทุกครั้งอย่าลืมอ่านข้อกำหนดให้ครบก่อน จะได้ไม่เกิดปัญหาว่าทำประกันภัยจากการเดินทางแล้ว เกิดปัญหาทำไมไม่คุ้งครอง