องค์ประกอบหลักของเสาไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์

 • chocotallerdelsol
 • January 5, 2017
 • เสาไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ เป็นเสาโคมไฟที่ลดการใช้พลังงานถ่านหิน และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตแสงไฟแทน ซึ่งตัวเสาไฟถนน LED เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วย แผงโซล่าเซลล์, เครื่องควบคุมการชาร์จ,แบตเตอรี่, โคมไฟและหลอดไฟ, เสาไฟถนนและตู้ไฟสำหรับใส่อุปกรณ์ บทความนี้จะรวบรวมรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบของเสาไฟถนน

  • แผงโซล่าเซลล์ หรือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์                     ถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญและขาดไม่ได้ของเสาไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้นกำเนิดของพลังงาน  ซึ่งจะเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนหลายผลึก เพราะราคาต่ำด้วย และขั้นตอนในการผลิตมีความง่ายกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนเดี่ยว  แต่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกหรือแดดน้อย เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนเดี่ยว จะมีการใช้งานมากกว่า เพราะมีประสิทธิภาพและมีความเสถียร แต่ถ้าต้องการลดต้นทุน หรือปัญหาเรื่องอากาศที่ร้อนเกินไป แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยม ส่วนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด amorphous silicon จะเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย
  • ตัวควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟการควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟ เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ เพราะส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ซึ่งในเครื่องจะควบคุมการจ่ายไฟของเสาไฟถนนสาธารณะควรจะมีอุปกรณ์ ป้องกัน หากไฟตก หรือป้องกันไม่ให้เกิดการจ่ายไฟผิดพลาด และควรมีความสามารถในการตั้งค่าความสว่างของหลอดไฟ และฟังก์ชั่นการตั้งเวลาการเปิดปิด เพื่อให้คงความสว่างได้ตลอดทั้งคืน
  • แบตเตอรี่ ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากวันที่ไม่มีแสงแดด เสาไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นเราจึงควรมีแบตเตอรี่สำรอง สำหรับเสาไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปจะนิยมใช้แบตเตอรี่แบบแห้ง เพราะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและจ่ายไฟได้สม่ำเสมอกว่าแบตเตอรี่แบบอื่น

   

  • หลอดไฟ หรือ โคมไฟ   ปัจจุบันนิยมใช้ เสาไฟถนน LED เพราะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยประหยัดค่าไฟได้มากกว่าหลอดประเภทอื่น จะได้จำกัดงบประมาณได้

   

  • เสาไฟถนนและตู้ใส่อุปกรณ์ความสูงของเสาไฟ ควรขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนในแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงระยะห่างระหว่างเสา มาตรฐานของถนนแต่ละประเภท ซึ่งออกแบบเสาไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ต้องคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และ ความสวยงามของภูมิทัศน์เป็นสิ่งสำคัญ